Studničná voda

Pred samotnou úpravou studničnej vody je potrebné vykonať rozbor vody a následne navrhnúť potrebné zariadenie, ktoré vyrieši problém nevyhovujúcej vody. 
Najlepším riešením, ako navrhnúť a následne nastaviť prevádzku filtračného zariadenia je mať k dispozícií tzv., 
Minimálny (kolaudačný) rozbor vody, ktorý vykonáva akreditované laboratórium. 
Ide o certifikovaný rozbor vody, ktorý zahŕňa fyzikálne, chemické a mikrobiologické meranie vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.247/2017 Z.z.. + Doplnková analýza: Vápnik a Horčík

Rozsah minimálneho rozboru vody:

 1. Vláknité baktérie okrem Fe a Mn baktérií
 2. Mikromycéty
 3. Živé organizmy
 4. Mŕtve organizmy
 5. Železité a mangánové baktérie
 6. Abiosestón
 7. Escherichia coli
 8. Enterokoky
 9. Koliformné baktérie
 10. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
 11. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C
 12. Amónne ióny
 13. Celková tvrdosť (Ca+Mg)
 14. Dusičnany + Dusitany
 15. Chemická spotreba kyslíka manganistanom
 16. Mangán (Mn)
 17. pH
 18. Vodivosť pri 20°C
 19. Železo (Fe)
 20. Absorbancia (254 nm, 1 cm)
 21. Farba + pach + zákal vody

+ Doplnková analýza: Vápnik a Horčík

Rozbor vody si zákazník robí sám, alebo vám odporučíme laboratórium vo vašej blízkosti, ktoré vám rozbor vykoná za najlepšiu cenu, s dodávkou cca 2 týždne. 

Najčastejšie riešenia problému s vodou:

Zmäkčovače vody Odstránenie dusičnanov a dusitanov Odstránenie baktérií z vody Reverzná osmóza

Máte záujem o úpravu vody? Kontaktujte nás
© 2024 H-AQUA | Všetky práva vyhradené
Chutná voda vždy a všade aj bez barelov už od roku 2001.
tvorba web stránok INCUBEMEDIA